نمونه سوالات

عنواندرستاریخ درج
pdf نمونه سئوال طراحی امور گرافیکی خرداد 93طراحی امور گرافیکی با رایانه6 خرداد 1394
pdf نمونه سئوال فری هند خرداد 93کاربر فری هند6 خرداد 1394
pdf نمونه سئوال کورل خرداد 93کاربر کورل دراو6 خرداد 1394
pdf نمونه سئوال فری هند خردادکاربر فری هند6 خرداد 1394
ocx نمونه سئوال کورل خردادکاربر کورل دراو6 خرداد 1394
pdf نمونه سوال فری هندکاربر فری هند20 دی 1393
pdf نمونه سوال کورل دراوکاربر کورل دراو20 دی 1393
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم